การผลิตสินค้าส่งออกไปยังร้านค้า หรือผู้ค้าต่างๆ และลูกค้าทั่วประเทศ ถ้าจะต้องมานั่งส่งด้วยตนเอง แต่ละที่ทุกครั้ง ก็คงเป็นเรื่องที่ยาก และเสียเวลาเอามากๆ ถ้าเทียบกับต้นทุนสินค้าที่บางทีก็สูง และอาจเป็นภาระของผู้บริโภคไปด้วย ดังนั้น บริษัท หรือโรงงานส่วนใหญ่ ก็เลือกที่จะส่งสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้า เพื่อที่จะสามารถดำเนินการส่งออกสินค้า จากจุดเดียว แต่ไปได้ทั่วประเทศ ซึ่งมันง่าย และประหยัดเวลากว่า เรามาดูกัน ว่าศูนย์กระจายสินค้าคืออะไร และทำหน้าที่อย่างไร

 

ศูนย์กระจายสินค้า คืออะไร

ฃศูนย์กระจายสินค้า หรือ Distribution Center : DC เป็นคลังสินค้า ที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อใช้จัดเก็บสินค้าจากหลายโรงงาน มารวมกัน เพื่อใช้หมุนเวียนสินค้าเข้าออก เปรียบเสมือน ตัวแทนจำหน่าย ที่รวมสินค้า รับคำสั่งซื้อสินค้า หาสินค้า และนำส่งลูกค้าในที่เดียวจบ โดยไม่ได้ออกจากบริษัทหรือโรงงานต้นทางของผู้ผลิต แต่จะเป็นศูนย์กลาง ที่เข้าไปรับสินค้าจากผู้ผลิต แล้วนำมารวมกัน เพื่อเตรียมจัดส่งไปยัง Vender ต่างๆ และกลุ่มผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนสินค้า และประหยัดเวลาไปได้มากมายมหาศาล

หน้าที่ของศูนย์กระจายสินค้า

 • เริ่มต้นจัดเตรียมสินค้า จากแหล่งต่างๆ และนำมารวมกันในโกดังเก็บสินค้า เพื่อรอกระจายออกไปยังกลุ่มร้านค้าและลูกค้า
 • สินค้าได้มาจากหลากหลายบริษัทผู้ผลิต ศูนย์กระจายสินค้า จะทำให้ที่เป็นตัวกลางรวมสินค้าไว้ด้วยกัน และทำการจ่ายสินค้า ตามที่ได้รับออเดอร์คำสั่งซื้อจาก Vender หรือ พนักงานขาย และทุกช่องทางที่สามารถขายได้
 • รักษาสินค้าจากผู้ผลิตอย่างเป็นระบบ และมีสต็อกจำนวนสินค้า ตามที่ต้องการกระจายสินค้าออกไป

ศูนย์กระจายสินค้า ควรเป็นอย่างไร

สำหรับศูนย์กระจายสินค้าที่มีคุณภาพ จะต้องมีคุณลักษณะ ที่สามารถเก็บสินค้า และกระจายสินค้าได้อย่างมีมาตรฐาน แบบแผน เพื่อให้สินค้า สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมาย และไม่ตกหล่น โดยต้องคำนึงถึงคุณสมบัติศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องมี ดังนี้

 • ศูนย์กระจายสินค้า ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่การคมนาคมสะดวก ขนส่งง่าย เพื่อลดค่าใช้จ่าย
 • อุปกรณ์การขนย้ายต่างๆ ต้องมีคุณภาพ มาตรฐาน ที่สามารถรักษาสินค้า ไปถึงมือลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
 • สามารถบริหารจัดการกระจายสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องเวลา

การมีศูนย์กระจายสินค้า มีข้อดีอย่างไร

 • สามารถลดต้นทุนการกระจายสินค้าให้กับโรงงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายบานปลายเกินความจำเป็น
 • ช่วยประหยัดต้นทุนให้กับผู้ผลิต ไม่ต้องตั้งคลังสินค้าขนาดใหญ่เอง ให้นำเข้าศูนย์กระจายสินค้าเลย
 • จัดการบริหารสินค้าในคลังให้ออกไปได้ตามเวลา ไม่ต้องเก็บไว้ในคลังสินค้านานเกินไป
 • ช่วยผู้จัดจำหน่าย ในการสต็อกสินค้าอย่างเหมาะสม ไม่ต้องสำรองไว้จำนวนมาก

ศูนย์กระจายสินค้า ทำอะไรบ้าง

 • รับสินค้า โดยรับหน้าที่ รับสินค้าที่ขนส่งจากผู้ผลิต และทำการขนย้ายเข้าไปเก็บไว้ในโกดังสินค้า และมีการจัดเรียงรหัสสินค้า และสินค้าที่จะต้องส่งออกก่อนตามลำดับ
 • เบิกจ่ายสินค้า ทำหน้าที่นำสินค้าออกจากโกดังเพื่อเตรียมส่งลูกค้า โดยเมื่อมีออเดอร์คำสั่งซื้อเข้ามา ศูนย์กระจานสินค้า ก็จะทำหารจัดส่งตามคำสั่งนั้นๆ พร้อมกับออกบิลสินค้า
 • จัดส่งสินค้า โดยทำการจัดส่งขึ้นรถขนส่ง ไปยังผู้ซื้อสินค้า และจะต้องทำการแพ็คสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด และส่งถึงมือลูกค้าโดยไม่เสียหายใดๆ

 

ถือได้ว่า ศูนย์กระจายสินค้า มีความสำคัญต่อผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเป็นอย่างมาก เป็นตัวกลาง ที่จะต้องรับผิดชอบสินค้า ให้ไปถึงลูกค้าทั่วประเทศได้ และการทำศูนย์กระจายสินค้า ก็ต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากที่สุด เพื่อให้เกิดมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้ผลิต และลูกค้าด้วย