คุณเกรียงศักดิ์ จิตสอาดกุล Executive Vice President , Optimo Group  นำทีมงาน “Funcrowd สุดยอดระบบ Digital All-In-One Platform” รับมอบโล่รางวัลธุรกิจดีเด่นประจำปี 2022 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ร่วมกับ ชมรมนักข่าวธุรกิจ , สภาเครือข่ายอาเซียนแห่งประเทศไทย , สมาคมธุรกิจอาเซียน และสถาบันเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทย (สค.สพ.) โดยในงานนี้แบรนด์ Funcrowd แพลตฟอร์มดิจิทัลตัวช่วยการตลาดสำหรับธุรกิจ 

 

ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่
1. Top Business Awards 2022 (รางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี)
2. Asia Product Awards 2022 (ผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมแห่งปี)
3. Top Thailand Quality Awards 2022 (รางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี)