ในปัจจุบันมี ธุรกิจที่น่าสนใจ มากมาย และหลายคนอยากที่จะผันตัวไปเปลี่ยนเจ้าของกิจการ และการจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ มันจะต้องมีเรื่องของการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ตามประเภทธุรกิจของตัวเอง เพื่อที่จะจัดการบริหารธุรกิจง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุน หุ้นส่วน การคำนวณภาษี การรู้จักประเภทของธุรกิจ จะทำให้บริษัท หรือองค์กรธุรกิจ ดูเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือขึ้น และยังช่วยให้การบริหารธุรกิจเป็นไปด้วยดี จนสามารถประสบความสำเร็จได้

 

ประเภทของธุรกิจ มีอะไรบ้าง

เรามาดูกันดีกว่า ว่าประเภทของธุรกิจมีอะไรบ้าง เผื่อใครมีแนวคิดอยากทำธุรกิจ จะได้เลือกถูกประเภท เพื่อให้ธุรกิจก้าวไปอย่างลงตัว

ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา

โดยธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทของธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว

ซึ่งธุรกิจประเภทนี้ จะมีลักษณะของมูลค่ากิจการที่ไม่สูงมากนัก โดยมีเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียว จัดการค้าแบบบุคคลธรรมดา และตัดสินใจเรื่องการค้า การลงทุน กำไร ขาดทุน แต่เพียงผู้เดียว ส่วนใหญ่เราจะเห็นธุรกิจนี้ เป็นลักษณะของร้านค้าขายของทั่วไป

ประเภทของธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญ

จะมีความคล้ายคลึงกับประเภทกิจการเจ้าของคนเดียว แต่จะมีผู้ร่วมธุรกิจ 2 คนขึ้นไป มีการแบ่งการตัดสินใจของผลกำไรร่วมกัน มีสิทธิการเป็นเจ้าของโดยชื่อของบุคคล ไม่ใช่ธุรกิจแบบนิติบุคคล

ประเภทของธุรกิจ แบบนิติบุคคล

โดยธุรกิจแบบนิติบุคคล จะแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประเภทของธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เป็นลักษณะของธุรกิจที่มีผู้ร่วม 2 คน ขึ้นไป แต่จะจดทะเบียนแบบนิติบุคคล ไม่ใช่ชื่อบุคคล สำหรับผู้เข้ามาเป็นหุ้นส่วน จะไม่มีสิทธิในการตัดสินใจกิจการ หากรับผิดชอบส่วนหนี้สินไม่เกินเงินลงทุน หากต้องการมีสิทธิในการตัดสินใจ ต้องรับผิดชอบแบบไม่จำกัดจำนวนหนี้สินเท่านั้น

ประเภทของธุรกิจ บริษัทจำกัด

เป็นธุรกิจที่ต้องมีผู้ร่วมดำเนินการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และต้องเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนเท่ากัน และการรับผิดชอบหนี้สิน จะไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทุน โดยต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การทำธุรกิจประเภทนี้ จะต้องเป็นกิจการที่มีมูลค่าสูง และทำรายได้ดี มีคณะกรรมการบริหารกิจการ

ประเภทของธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด

เป็นลักษณะบริษัท ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 คน โดยสามารถนำหุ้นจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปซื้อได้ และร่วมเป็นหุ้นส่วนได้ ตามส่วนที่ซื้อ และยังสามารถขายต่อได้ตามราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของธุรกิจ องค์กรธุรกิจจัดตั้ง หรือ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ

ประเภทของธุรกิจ นีัจะจัดตั้งผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป โดยแต่ะละหุ้น ต้องมีมูลค่าเท่ากัน เป็นองค์กรที่จัดตั้งเฉพาะธุรกิจนั้นๆ เช่น ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการ เป็นต้น

 

จะเห็นได้ว่า แต่ละประเภทธุรกิจ ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป อยู่ที่ว่า เจ้าของธุรกิจจัดตั้งขึ้นมาเป็นธุรกิจประเภทไหน เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของตัวเอง เลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะกับสิ่งที่ทำอยู่ ก็จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างราบรื่น สิ่งสำคัญหลังจากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้ว ก็ต้องเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคให้ได้ ต้องมีการทำการตลาดด้วย หลักการตลาด ที่เหมาะสม เข้าให้ถึง พฤติกรรมผู้บริโภค ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร ถึงจะไปถึงจุดหมายได้ในที่สุด